Úrovne kurzov ANGLICKÉHO JAZYKA

ANGLICKÝ JAZYK   anglicka_vlajka.jpg

Kurzy anglického jazyka sú rozdelené do jednotlivých ročníkov, pričom každý ročník pozostáva z dvoch semestrov (jeden semester = 3 mesiace - 36 vyučovacích hodín). Jeden celý ročník teda pozostáva zo šiestich mesiacov, resp. 72 vyučovacích hodín. Nástup do prvého semestra je zvyčajne v septembri príslušného roka, prvý semester trvá od septembra do decembra, druhý semester prebieha v mesiacoch február až máj, prípadne jún. 

Kurzy anglického jazyka ponúkame na nasledujúcich úrovniach:

  •  beginner (úplný začiatočník) - 0. ročník - predpríprava
  •  elementary (začiatočník) – 1. ročník
  •  pre-intermediate (mierne pokročilý) – 2. ročník
  •  intermediate (stredne pokročilý I.) – 3. ročník
  •  upper-intermediate (stredne pokročilý II.) – 4. ročník
  •  advanced (pokročilý) – 5. ročník 

Beginner – úplný začiatočník - 0. ročník – predpríprava
- tento predprípravný kurz je určený pre tých, ktorí nemajú žiadne základy anglického jazyka a ani sa ho nikdy neučili. V priebehu tohto kurzu sa študent zoznámi so základnými gramatickými javmi, výslovnosťou a štruktúrou anglického jazyka. Študent sa úplne od základov zoznamuje so slovnou zásobou, vetnými konštrukciami a zásadami výslovnosti. Hlavným cieľom tohto prípravného kurzu je oboznámiť študenta s anglickým jazykom po všetkých jeho stránkach a následne ho pripraviť na nástup do nasledujúceho 1. ročníka. Po skončení 0. ročníka je študent schopný porozumieť jednoduchým vetám, dokáže sa dorozumieť jednoduchým spôsobom, dokáže klásť jednoduché otázky a odpovedať. Pri výučbe tejto úrovne používame knihy a pracovné zošity New Headway - Beginner.


Elementary – začiatočník – 1. ročník
- 1. ročník je vhodný pre tých, ktorí majú aspoň minimálne základy anglického jazyka, potrebujú si oprášiť vedomosti ešte zo školských čias, preopakovať a precvičiť si slovnú zásobu tejto úrovne, resp. nanovo začať so štúdiom anglického jazyka, ktorý kedysi ako tak študovali. V priebehu kurzu sa študent učí porozumieť základným pojmom a vetám využívaných v každodennom živote. Po skončení 1. ročníka je študent schopný dorozumieť sa jednoduchým spôsobom, tvoriť otázky a podávať adekvátne odpovede. Pri výučbe tejto úrovne používame knihy a pracovné zošity New Headway – Elementary.


Pre-intermediate – mierne pokročilý – 2. ročník
- Táto úroveň je vhodná pre tých, ktorí majú úspešne zvládnutú úroveň začiatočníka. Študent sa ďalšie gramatické javy a slovnú zásobu spojené s touto úrovňou. Po skončení tejto úrovne je študent schopný porozumieť vetám a pojmom, ktoré súvisia z každodennou, bezprostrednou komunikáciou. Študent sa jednoducho, no omnoho aktívnejšie dorozumieva v bežných situáciách, využíva širšiu slovnú zásobu, je schopný komunikovať na dostačujúcej jazykovej úrovni. Pri výučbe tejto úrovne používame knihy a pracovné zošity New Headway – Pre-Intermediate.

Intermediate – stredne pokročilý I. – 3. ročník
- Táto úroveň predpokladá dobrú znalosť základných gramatických javov. Na tejto úrovni sa študent ďalej zdokonaľuje v gramatických javoch, slovnej zásobe a pod. Po skončení tejto úrovne je študent schopný viesť jednoduchý, súvislý prejav na známe témy a oblasti. Študent je schopný rozprávať o skúsenostiach a udalostiach, dokáže sa pýtať, aktívne reagovať a vysvetľovať. Pri výučbe tejto úrovne používame knihy a pracovné zošity New Headway – Intermediate.


Upper-Intermediate – stredne pokročilý II. – 4. ročník
- Po skončení 4. ročníka ovláda študent anglický jazyk na úrovni, ktorá mu umožňuje porozumieť komplexným textom na bežné aj odborné témy. Študent je schopný spontánne a plynule sa dorozumievať, viesť aktívnu konverzáciu, vyjadrovať vlastné stanovisko na rôzne témy, aktívne reagovať na otázky, dynamicky odpovedať. Po zvládnutí tejto úrovne rozpráva študent aktívne. Pri výučbe tejto úrovne používame knihy a pracovné zošity New Headway – Upper-Intermediate.


Advanced – pokročilý – 5. ročník
- Najvyšší stupeň – kompetentné a aktívne ovládanie anglického jazyka. Po skončení tejto úrovne je študent schopný porozumieť náročným textom a zachytiť celý ich význam. Študent sa dorozumieva spontánne a plynulo bez väčších ťažkostí. Táto úroveň predpokladá aktívne, bezproblémové používanie anglického jazyka či už v každodennom živote alebo pri štúdiu a vzdelávaní sa. Pri výučbe tejto úrovne používame knihy a pracovné zošity New Headway – Advanced.

 

 

Kurzy angličtiny pre deti hravou formou!

čítať viac

Nábrežie Oravskej priehrady
Nábrežie 1226/3
Námestovo, 02901

Mgr. Tatiana Gašparová
       0908 696 777