Angličtina pre škôlkárov

 

- Kurz anglického jazyka hravou formou pre deti vo veku 3-6 rokov -

Výučba detí v tomto veku si podľa nás vyžaduje láskavý prístup a hravú metodiku výučby. Kurzy školkárov prebiehajú v malých skupinkách, vďaka čomu majú deti dostatočný priestor na vyjadrovanie. Na našich hodinách komunikujeme s deťmi výlučne po aglicky, čo prispieva k oveľa rýchlejšiemu a efektívnejšiemu osvojeniu si anglického jazyka. Hodiny sú plné komunikácie, hier, pohybu, počúvania a tvorivosti, vďaka čomu deti rýchlo napredujú. 

Výskumy ukazujú, že do veku približne 7-mich rokov je ľudský mozog výnimočne tvárny a dieťa je schopné naučiť sa naozaj veľa. Nasáva podnety a informácie z okolia ako špongia. Učenie sa cudzieho jazyka v skorom veku výrazne napomáha vývoju mozgových buniek dieťaťa a zvyšuje tak jeho inteligenciu.

Vek - Od 3 - do 6 rokov

Počet hodín - 20

Čas vyučovania - 14.00 - 14:45 (deň vyučovania/po dohode)

Dĺžka hodiny - 45 minút

 

 

Hravá angličtina!

Angličtina pre najmenčích!   

čítať viac

   0908696777