Vaše otázky - užitočné info

 

Ako sa môžem prihlásiť na kurz?
Na kurz sa možno prihlásiť osobne priamo v agentúre PLUSLINGUA, telefonicky na čísle 0908 696 777, alebo e-mailom na info@pluslingua.sk, tatiana.sivonova@gmail.com. Následné vyplnenie záväznej prihlášky je podmienkou pre nastúpenie na kurz.

Môžem sa prihlásiť na kurz aj po jeho začatí? 
Na kurz organizovaný v malých skupinkách sa možno dodatočne prihlásiť ešte v priebehu prvého týždňa výučby, nakoľko sa kurz začína v presne stanovenom termíne.  Miniskupinové, individuálne a konverzačné kurzy nemajú presne stanovený termín, ich začiatok závisí od potrieb účastníkov.  

Ako mám vedieť do ktorého ročníka (jazykovej úrovne) sa mám prihlásiť?
Zaradenie študenta do ročníka a príslušnej jazykovej skupiny prebieha na základe ústneho a písomného otestovania. Absolvovanie testu je povinné pre každého študenta nastupujúceho do vyššieho ročníka. Úplní začiatočníci nemusia absolvovať test, automaticky nastupujú buď do 0. alebo 1. ročníka.

Kde prebieha výučba jazykových kurzov?
Vyučovanie kurzov prebieha priamo v nových a príjemných priestoroch agentúry PLUSLINGUA na Nábreží 1226/3.

Budeme používať aj nejaké učebnice? Sú učebnice zahrnuté v cene kurzu?
Áno, vo všetkých kurzoch používame študijný materiál – knihy alebo iný študijný materiál. V Ponuke a organizácii kurzov je pri každom kurze uvedené, či je študijný materiál už zahrnutý v cene, alebo nie.

Dostanem certifikát po ukončení kurzu?
Po ukončení každého kurzu, resp. po ukončení príslušného ročníka, obdrží každý účastník osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu – PLUSLINGUA CERTIFICATE.

 

Kurzy angličtiny pre deti hravou formou!

čítať viac

Nábrežie Oravskej priehrady
Nábrežie 1226/3
Námestovo, 02901

Mgr. Tatiana Gašparová
       0908 696 777