Zápis do kurzov

 

Zápis do kurzov malých skupiniek (4-6 osôb) prebieha vždy v septembri príslušného kalendárneho roku.

Zápis do miniskupinového, individuálneho a konverzačného kurzu je priebežný, závisí od individuálnych potrieb účastníkov. 

Na kurzy sa možno prihlásiť osobne priamo v agentúre PLUSLINGUA, telefonicky na čísle 0908 696 777, alebo e-mailom na info@pluslingua.sk, tatiana.sivonova@gmail.com. Následné vyplnenie záväznej prihlášky je podmienkou pre nastúpenie na kurz.

Kurzy angličtiny pre deti hravou formou!

čítať viac

Nábrežie Oravskej priehrady
Nábrežie 1226/3
Námestovo, 02901

Mgr. Tatiana Gašparová
       0908 696 777