Zapisy na kursy

 

Zápis do kurzov malých skupiniek (4-6 osôb) prebieha vždy v septembri príslušného kalendárneho roku.

Zápis do miniskupinového, individuálneho a konverzačného kurzu je priebežný, závisí od individuálnych potrieb účastníkov.

Na kurzy sa možno prihlásiť osobne priamo v agentúre PLUSLINGUA, telefonicky na čísle 0908 696 777, alebo e-mailom na info@pluslingua.sk, tatiana.sivonova@gmail.com. Následné vyplnenie záväznej prihlášky je podmienkou pre nastúpenie na kurz.

Kursy językowe

czytaj więcej