Vaše najčastejšie otázky

 

Čo je to úradný preklad?

Ide o preklad, ktorý vyhotovuje prekladateľ zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti. Preklad vyhotovuje zo zákona výlučne sám prekladateľ. Viaže sa s originálom, overenou kópiou, prípadne len kópiou dokumentu. Preklad, ktorý vyhotovil a zviazal úradný prekladateľ, nesmie už nikto nijako pozmeňovať, upravovať, alebo dopĺňať. Úradný preklad je opatrený okrúhlou pečiatkou a podpisom prekladateľa, čo je zárukou toho, že preklad je vyhotovený správne. Výšku tarifnej odmeny prekladateľov určuje zákon. Zodpovednosť za úradný preklad nesie zo zákona výlučne sám prekladateľ, nikdy nie ten, kto službu sprostredkuje.

Ktoré dokumenty si vyžadujú úradný preklad?

Medzi najčastejšie dokumenty, ktoré si vyžadujú úradný preklad patria: rodný list, sobášny list, vysvedčenie, živnostenský list, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o trvalom pobyte, certifikáty, register trestov, technický preukaz, bankové výpisy, rôzne zmluvy a pod..

Môžete mi vyhotoviť dva úradné preklady toho istého dokumentu?

Áno, vyhotovíme vám toľko kópií, koľko budete požadovať. Pri kópii už neplatíte za celý dokument, poplatok za kópiu úradného dokumentu je 7,- EUR.

V akom termíne vyhotovíte preklad?

Vyhotovenie úradného prekladu trvá max. 3 dni. Bežné preklady vyhotovujeme v závislosti od množstva prekladaného textu. Preklad sa snažíme vždy vyhotoviť čo najskôr a to s maximálnym dôrazom na kvalitu. 

A čo diskrétnosť obsahu dokumentov?

Diskrétnosť je v našej agentúre na prvom mieste. Všetky údaje obsiahnuté v dokumentoch na preklad sú prísne dôverné a zabezpečené. 

Ako si môžem preklad u vás objednať?

Ak ste sa rozhodli využiť naše služby, preklad dokumentov si môžete objednať osobne priamo v agentúre PLUSLINGUA, telefonicky na tel. č. 0908 696 777, alebo prostredníctvom e-mailu - info@pluslingua.sk, tatiana.sivonova@gmail.com

Kurzy angličtiny pre deti hravou formou!

čítať viac

Nábrežie Oravskej priehrady
Nábrežie 1226/3
Námestovo, 02901

Mgr. Tatiana Gašparová
       0908 696 777