Najczęściej zadawane pytania

 

Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Jest to tłumaczenie wykonane przez tłumacza wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenie zgodnie z ustawą tłumacz wykonuje osobiście. Składa się ono z oryginału, potwierdzonej kopii lub tylko kopii dokumentu. Tłumaczenie wykonane i skompletowane przez tłumacza przysięgłego nie może już być przez nikogo zmienione, poprawiane lub uzupełniane. Tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone okrągłą pieczęcią i podpisem tłumacza, co stanowi gwarancję, że zostało wykonane właściwie. Wysokość wynagrodzenia tłumaczy określa taryfikator zawarty w ustawie. Odpowiedzialność za przekład przysięgły ponosi w myśl ustawy wyłącznie sam tłumacz, w żadnym wypadku nie ten, kto pośredniczy w wykonaniu usługi.

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Do najczęściej spotykanych dokumentów, wymagających tłumaczenia przysięgłego należą: akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, świadectwo, wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzenie uczęszczania do szkoły, zaświadczenie o pobycie stałym, wypis z rejestru karnego, świadectwo techniczne, wyciągi bankowe, różnego rodzaju umowy itp…

Czy można sporządzić dwa egzemplarze tłumaczenia przysięgłego tego samego dokumentu?

Tak, sporządzimy tyle kopii ile będzie potrzebne. W przypadku kopii nie płaci się już za cały dokument, opłata za kopię dokumentu przysięgłego wynosi 7 euro.

W jakim terminie tłumaczenie będzie wykonane?

Sporządzenie tłumaczenia przysięgłego trwa do 3 dni. Tłumaczenia zwykłe wykonujemy zależnie od ilości przekładanego tekstu. Zawsze staramy się wykonać tłumaczenie jak najszybciej i zachowując jak najwyższą jakość.

Jak wygląda poufność dokumentów?

Poufność w naszym biurze jest priorytetem. Wszelkie dane zawarte w dokumentach zleconych do Tłumaczenia są ściśle poufne i zabezpieczone.

Jak można zamówić u nas tłumaczenie?

Jeżeli zdecydowali się Państwo skorzystać z naszych usług możecie tłumaczenie dokumentów zlecić osobiście bezpośrednio w biurze PLUSLINGUA, telefonicznie pod nr Tel. 00421 908 696 777 lub za pośrednictwem e-maila: info@pluslingua.sk, tatiana.sivonova@gmail.com

 

Kursy językowe

czytaj więcej